PpIk MeRcHaNg


PUsat Perkhidmatan Ilmu dan Komuniti ( PPIK ) merupakan salah satu Projek Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi ( KTAK ) dengan kerjasama Maxis Broaband Sdn Bhd di bawah Program USP Fasa 5. bertempat di Bangunan JKKK Merchang .Pusat ini di wujudkan untuk memberi khidmat bakti kepada komuniti Kampung Merchang tanpa mengira umur,bangsa dan agama.
Matlamat PPIK ialah ‘Merapatkan Jurang Digital Dan Minda’ di kalangan penduduk bandar dan luar bandar serta membantu meningkatkan sosio-ekonomi komuniti setempat.Objektif PPIK

Ø Memberi Latihan IT percuma kepada masyarakat setempat tanpa mengira umur,bangsa dan agama.Ø Merapatkan jurang digital antara penduduk Bandar dan Luar Bandar
Ø Melahirkan anggota komuniti dalam pembangunan sosial ekonomi dan sejarah tempatan
Ø Memastikan setiap masyarakat khususnya penduduk Luar Bandar dan kawasan pendalaman menikmati kemudahan teknologi maklumat.

0 ulasan: